Natuur als inspiratiebron

Sylvester Stolk

Sylvester Stolk

Enthousiast over bouwen, architectuur, innovaties en ondernemen

De wereld lijkt op ons af te komen in een vaart die soms nauwelijks te volgen valt. Er is een overdaad aan prikkels om ons heen. Daarom zoeken we rust. Het antwoord ligt in de natuur, hier vind je eenvoud, terug naar de essentie. We creëren in onze ontwerpen rust met elementen uit de natuur, in combinatie met praktische en minimalistische vormgeving. 1

De natuur en gezondheid

Natuur heeft een positieve invloed op je gezondheid. Frisse lucht, bewegingsruimte en even ontsnappen aan de vele prikkels van het dagelijkse leven; natuur biedt ons rust, ontspanning en ontstresst. Als je buiten bent in de natuur beweeg je meer en is er een grotere kans dat je mensen ontmoet.

Ook hebben groen en waterrijke gebieden in de stad, mits goed ingericht en goed onderhouden, een verkoelend effect op de omgeving. Groen zoals bomen kunnen een deel van geluid tegen houden. 2

De nieuwe Areas Hogeschool.3

Biobased of natuurinclusief?

Biobased en natuurinclusief bouwen worden vaak in één adem genoemd als milieuvriendelijkere manieren van bouwen. Maar waar de focus van ‘biobased’ ligt op het materiaalgebruik van het gebouw, ligt de focus van ‘natuurinclusief’ op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden.

Huismussen en vleermuizen hebben sinds de vele sloop, renovatie en hoge bouwnormen in Nederland, en ook het luchtdichte bouwen, minder mogelijkheden voor nesten en andere vormen van verblijfplaatsen. Dit vermindert de kansen van voortplanting. Betonnen tegels zorgen voor minder voedsel voor insecten. De bouwopgave in Nederland van een miljoen nieuwe woningen is een grote kans voor de natuurlijke omgeving: het kan een variatie en veelheid van geschikte biotopen toevoegen in de gebouwde omgeving voor soorten planten en dieren die thuishoren in Nederland. 4

Wat zijn de voordelen?

5

Natuur passen in een ontwerp

Er liggen namelijk tal van kansen om de ecologisch structuur te verbeteren door de natuur te betrekken in het ontwerpproces. Groene gevels en groendaken zorgen bijvoorbeeld voor extra biodiversiteit en een groene uitstraling. Door de begroeiing op het gebouw. Wanneer verschillende gebouwen voorzien van groendaken vormen zij zelfs een soort ‘natuurtreden’ voor flora en fauna door een bebouwd gebied.

Ook nestkasten en insectenhotels kunnen een groot verschil maken, zowel los op het terrein als geïntegreerd in het gebouw of op het dak. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met de lokale natuur. Bouw je langs een bosrand? Zorg dan dat de natuurvoorzieningen aansluiten op de planten en dieren die er al voorkomen. En door slim om te gaan met verlichting kunnen veel negatieve effecten op dieren worden voorkomen. 6 Hieronder een aantal voorbeelden hoe natuur toegepast kan worden. Afbeeldingen afkomstig van www.bouwnatuurinlcusief.nl

Stolk Design & natuurinclusief ontwerpen

Met natuurinclusief bouwen slaan we drie vliegen in één klap: we ondersteunen biodiversiteit, we bouwen klimaatadaptief én we creëren omgevingen die goed zijn voor het welzijn van mens en dier. We zijn er van overtuigd dat dit op alle gebieden waarde toevoegt aan de gebouwen die we maken. Daarom staat natuurinclusief bouwen bij Stolk Design hoog in het programma van eisen. We voelen het als onze plicht om kennis over toepassingen te vergaren en waar mogelijk toe te passen in een ontwerp. Ook als de klant daar misschien niet als eerst aan denkt. Wij houden rekening met de natuur. Benieuwd hoe de natuur in uw project verwerkt kan worden? Neem gerust contact op!

Bronnen

Hieronder vind u de bronnen die ik heb gebruikt tijdens het schrijven van dit artikel!

 1. Bureau HA
 2. Atlas leefomgeving
 3. Aeras Hogeschool |  Duurzaam gebouwd
 4. College van Rijksadviseurs
 5. College van Rijksadviseurs
 6. T&G Groep

Lees meer artikelen

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)​

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en).

Informatie van deze specifieke pagina is afkomstig van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)(02-2022)

In 2021 en 2022 is er voor de SEEH voor VVE € 31,496 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 1 miljoen voor het energieadvies, MJOP en procesbegeleiding.

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Laat dan een energieadvies opstellen en vraag hiervoor subsidie aan.  Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

Deze subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:

 • van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA);
 • met daarbij externe procesbegeleiding;
 • met daarbij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventuele procesbegeleiding.

Vraag deze subsidie aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

Wilt u met uw VVE 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan vraagt u vooraf subsidie aan. U moet deze subsidie voor elk gebouw apart aanvragen, voordat u de maatregelen uitvoert. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

De subsidie heeft 2 varianten met bijbehorende voorwaarden, zie hieronder:

 

De SEEH voor eigenaar én bewoner sloot op 31 december 2020. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar gekomen via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Bekijk hier direct de overzichtspagina in de kennisbank.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Informatie van deze specifieke pagina is afkomstig van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)(02-2022)

In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is er in 2022, 30 miljoen budget beschikbaar. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Doorloop dan eerst het stappenplan. U leest in een aantal eenvoudige stappen wat u moet doen, zodat u de aanvraag goed kunt afronden. Zo gaan we in Stap 5 verder in op wat u mee moet sturen om in aanmerking te komen voor ISDE.

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dat kan met een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen.

Woningeigenaren hebben recht op de hogere subsidiebedragen als de warmtepomp, zonneboiler en/of de isolatiemaatregel na 31 december 2021 is geïnstalleerd of aangebracht. Bekijk alle wijzigingen in 2022.

 

Dit zijn de maatregelen die u kunt nemen. Bekijk de voorwaarden per maatregel.

 

Weet u nog niet weet welke maatregelen u kunt gaan toepassen? Verken uw mogelijkheden dan eerst op www.verbeterjehuis.nl. Of laat u adviseren door uw uitvoerder(s) en kijk of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren met het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport, ga dan aan de slag met een energieadviseur via Centraal register techniek.

Verduurzaam uw productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler.

Voor Vereniging Van Eigenaars (VVE's) geldt de ISDE, naast een warmtepomp en zonneboiler, ook voor een centrale aansluiting op een warmtenet van een appartementengebouw. Voor bedrijven en VVE's is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

 

Bekijk de voorwaarden per maatregel of u in aanmerking komt.

Voorwaarden voor zakelijke gebruikers zijn:

 • U heeft een geldig KVK-nummer (dit is niet nodig als u een particuliere commerciële verhuurder bent en een warmtepomp en zonneboiler voor het huurpand koopt).
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en/of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie door het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de betreffende maatregel en/of het betreffende apparaat. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Fabrikanten, importeurs, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven van isolatiematerialen, warmtepompen en zonneboilers kunnen hun producten aanmelden.

Meld uw product aan voor de apparatenlijst warmtepomp of zonneboiler of de isolatiematerialenlijsten. Als uw product op de lijst staat, weten uw klanten dat ze met de aanschaf en installatie van uw product in aanmerking kunnen komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees ook aan welke eisen de apparaten en de isolatiematerialen moeten voldoen. Daarna kunt u - wanneer de eisen overeenkomen - een vermelding aanvragen voor uw product op onze lijsten.

Sommige zakelijke gebruikers kunnen ook subsidie krijgen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Er zijn hiervan geen apparatenlijsten. U leest op deze pagina wel de eisen die voor deze apparaten gelden om in aanmerking te komen voor subsidie

 

Download hier het betreffende meldingsverzoekformulier en stuur het samen met de bijlagen naar het mailadres dat op het formulier staat. Vermeld als onderwerp van uw e-mail: Verzoek Vermelding maatregelenlijst. We onderscheiden 4 vermeldingsverzoeken:

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Isolatiematerialen
 • Hoogrendementsglas

 

Infraroodpanelen

Een infrarood (IR) paneel als bijverwarming kan het energieverbruik van de hoofdverwarming (nu nog bijna altijd een HR-ketel op gas, soms een warmtepomp op elektriciteit) verminderen. Hieronder staan de meest voorkomende situaties. Maar bedenk wel: het gebruik van een infrarood stralingspaneel kost ook energie.

Infrarood panelen geven onzichtbare langgolvige (zo’n 10 micrometer) infrarode warmtestraling. Langgolvige infrarode straling verwarmt de huid, maar dringt er niet in door. Dit in tegenstelling tot de kortgolvige (780 nanometer tot 1,4 micrometer) infrarode straling van terrasverwarmers of elektrische straalkachels: langdurige blootstelling daaraan kan het bindweefsel onder de huid aantasten. De langgolvige infrarode straling van warmtepanelen is daarentegen niet schadelijk voor de gezondheid.

 • Geen leidingen aanleggen
 • Besparing op de energierekening
 • Besparing kan oplopen tot 75%
 • Creëer een gezond en comfortabel klimaat
 • Niet schadelijk voor de gezondheid
 • Beperkt luchtcirculatie en dwarrelend stof
 • Ventileren zonder warmteverlies
 • Ruimtebesparing
 • Direct genieten na aanzetten van de panelen
 • Verwarming digitaal te regelen
 • Warmte per zone regelen
 • Infraroodpanelen aan het plafond of muur bevestigd
 • Lastiger mooi weg te werken bij bestaande bouw, opties als IR-wandpaneel met versiering zijn er wel
 • Elektriciteitskabels aanleggen betekend sloopwerk
 • Ruimte (plafond of muur)
 • Elektriciteitskabels
 • HR/CV-ketel
 • Warmtepomp (alle)
 • Verduurzaamheidsmogelijkheden (alle)

Pelletkachel

Een pelletkachel is een combinatie van een houtkachel en een cv-ketel. Net zoals bij een houtkachel is hout de brandstof van een pelletkachel, maar dan in de vorm van houtpellets. Er ontstaat bij de verbranding van houtpellets natuurlijk warmte en daar is het om te doen. De werking van een pelletkachel is automatisch. Het is mogelijk de gewenste temperatuur in te stellen en de pelletkachel zal gaan werken om deze te bereiken.

 • De pelletkachel is de gemakkelijkste houtkachel die er is
 • Efficiëntste verbranding van hout
 • Een goede pelletkachel stookt zeer efficiënt. Doordat het verbrandingsproces volledig door de kachel gecontroleerd wordt, vindt de verbranding altijd schoon en efficiënt plaats. Niet alleen op vol vermogen, maar ook als het gevraagde vermogen lager is.
 • Stoken met pellets is goedkoper
 • Pelletkachel verwarmt lokaal waardoor niet het hele cv-systeem met warm water hoeft te vullen, alleen op de plekken waar nodig
 • Pellets zijn duurzame zaagresten
 • Pellet worden geperst van restanten uit professionele houtzagerijen: houtkrullen, zaagsel en houtsnippers worden in een pelletmolen geperst tot de kleine pellets die je in je pelletkachel kunt plaatsen. Deze reststroom wordt dus volledig gebruikt. Wel zo duurzaam! Hierbij gaan we er wel vanuit dat de houtpellets uit verantwoord beheerde bossen komen. Hierop heb je als consument natuurlijk zelf invloed. Zo kun je checken of je pellets een keurmerk hebben, bijvoorbeeld het DINplus, ENplus A1 of Better Biomass keurmerk.
 • Minder uitstoot (volgens MilieuCentraal is de CO2 uitstoot nul
 • Rookkanaal vereist
 • Stroom nodig = hogere energierekening
 • Ruimte nodig voor opslag pellets

Omdat er geen hoge schoorsteen nodig is kan de houtkorrelkachel in de meeste huizen geplaatst worden. Het enige wat nodig is, is een geschikte plaats voor het 80mm gat in de muur. En er is ruimte nodig om de pellets te kunnen opslaan.

 • PV-panelen (alle)
 • Verduurzaamheidsmogelijkheden (alle)
 • CV/HR-ketel

 • Warmtepomp (alle)